DOI: https://doi.org/10.15574/SP.2019.97.89

Острые респираторные заболевания у детей: ранний стартовый подход к терапии. доказательная база данных (обзор)

V. V. Berezhniy

Аннотация


Статья посвящена диагностике и современным методам лечения острых респираторных заболеваний (риносинусит, аденоидит, бронхит, тонзиллит) у детей. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, классификации. Показана эффективность лечения препаратом растительного происхождения Умкалор заболеваний верхних дыхательных путей у детей. Применение препарата предотвращает развитие осложнений и снижает потребность в использовании антибиотиков.

Ключевые слова


риносинусит; бронхит; аденоидит; тонзиллит; диагностика; лечение

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Berezhnyi VV, Orliuk IB, Borzenko IO ta spivavt. (1999). Dosvid zastosuvannia preparatu roslynnoho pokhodzhennia UMKALOR v likuvanni anhiny u ditei. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 4: 173—174.

Volosovets OP, Kryvopustov SP. (2001). Roslynnyi antybiotyk Umkalor u likuvanni hostroho bronkhitu u ditei. Suchasni pidkhody do likuvannia ta sanatorno-kurortnoi reabilitatsii ditei z khronichnymy zakhvoriuvanniamy bronkholehenevoi systemy. Zbirnyk naukovykh prats. Yalta: Tavriia: 20—24.

Gavrilenko YuV. (2015). Features of choice of local therapy during the acute and chronic adenoiditis in children. Sovremennaya pediatriya. 6(70): 30—34. doi 10.15574/SP.2015.70.30

Geraschenko TN, Bogomilskiy MR, Radtsit EYu. (2001). Mukoaktivnyie preparatyi v lechenii ostryih i hronicheskih zabolevaniy nosa i okolonosovyih pazuh, negnoynyih zabolevaniyah srednego uha u detey. Yubileynyiy sbornik nauchnyih trudov “Aktualnyie voprosyi otorinolaringologii detskogo vozrasta i farmakoterapii bolezney LOR organov”. Moskva: 144—151.

Yolkina TN, Gribanova OA. (2008). Monoterapiya ostryih respiratornyih infektsiy preparatom «Umkalor». RMZh. 16(29): 1968.

Kosakivskyi AA, Bezshapochnyi SB. (2010). Prohnozuvannia «Umkalor» ta «Tsynabsyn» pry likuvanni khvorykh na hostryi rynosynuit. ZhUNH. 6: 10—12.

Laiko AA, Zabolotnyi DI, Kosakivskyi AL ta in. (2006). Adenoidni vehetatsii ta adenoidyty. Kyiv: Lohos: 170.

Maidannyk VH, Mitiuriaieva IO, Ababkov VV i spivav. (2012). Kliniko-laboratorni pokaznyky efektyvnosti ta bezpechnosti fitoterapevtychnoho likuvannia hostroho bronkhitu u ditei z pozytsii dokazovoi medytsyny. Problemy ekolohichnoi ta medychnoi henetyky i klinichnoi imunolohii. 2: 22—28.

Maidannyk VH. (2016). Zastosuvannia ekstraktu Pelargonium Sidoides (EPs® 7630) v pediatrychnii praktytsi. Mizhnarodnyi zhurnal pediatriia, akusherstvo, hinekolohiia. 10(2–3): 29—43.

Popovich VI, Koshel IV. (2016). ORVI i ostryiy rinosinusit: vzaimosvyazannyie zvenya odnogo protsessa. Medical Nature. 17(390): 60—61.

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Hostryi rynosynusyt. Nakaz MOZ Ukrainy №85 vid 11 liutoho 2016 roku. Kyiv: 41.

Agbabiaka TB, Guo R, Ernst E. (2008). Pelargonium sidoides for acute bronchitis. A systematic review and meta-analysis. Phytomedicine. 15(5): 378—385. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2007.11.023; PMid:18222667

Anheyer D, Cramer H, Lauche R et al. (2017). Herbal Medicine in Children With Respiratory Tract 10 Infection: Systematic Review and Meta-Analysis. Academic Pediatrics. 1—12.

Berezhnoi VV, Heger M, Lehmacher W, Seifert G. (2016). Clinical Efficacy and Safety of Liquid Pelargonium sidoides Preparation (EPs 7630) in Children with Acute Non-Streptococcal Tonsillopharyngitis. Journal of Comprehesive Pediatrics. 7(4): e42158. https://doi.org/10.17795/compreped-42158

Berezhnoi VV, Riley DS, Wassmer G, Heger M. (2003). Efficacy of Pelargonium sidoides in Children with acute non-group A beta-hemolytic Streptococcus Tonsillopharyngitis: A Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Trial. Altern Ther Health Med. 9(5): 68—79.

Careddu D, Pettenazzo A. (2018). Pelargonium sidoides extract EPs 7630: a review of its clinical efficacy and safety for treating acute respiratory tract infections in children. Internation Journal of General Medicine. 11: 91—98. https://doi.org/10.2147/IJGM.S154198; PMid:29563828 PMCid:PMC5849386

Kamin W, Ilyenko LI, Malek FA et al. (2012). Treatment of acute bronchitis with EPs 7630: a randomized, controlled trial in children and adolescents. Pediatr. Int. 54(2): 219—226. https://doi.org/10.1111/j.1442-200X.2012.03598.x; PMid:22360575

Kamin W, Maidannik V, Malek et al. (2010). Efficacy and tolerability of EPs7630 in children and adolescents with acute bronchitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled multicenter trial with a herbal drug preparation from Pelargoniun sidoides roots. Int J Clin Pharmacol Ther. 48: 184—191. https://doi.org/10.5414/CPP48184; PMid:20197012

Kamin W, Maidannik V, Malek et al. (2010). Efficacy and tolerability of EPs7630 in patients (aged 6–18 years old) with acute bronchitis: a randomized, double-blind, placebo-controlled clinical dose-finding study. Acta Paediatr. 99(4): 537—543. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2009.01656.x; PMid:20070280 PMCid:PMC2855831

Matthys H, Heger M. (2007). EPs 7630-solution-an effective therapeutic option in acute and exacerbating bronchitis. Phytomedicine. 6: 65—8. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2006.11.017; PMid:17184984

Neubauer N et al. (1994). Placebo-controlled randomized double-blind clinical trial with Sinupret sugar coated tablets on the basis of a therapy drops in acute Sinusitis. Phytomedicine. 1: 177—181. https://doi.org/10.1016/S0944-7113(11)80061-9

Patiroglu T, Tunc A, Eke Gungor H et al. (2012). The efficacy of Pelargonium Sidoides in the treatment of upper respiratory tract infections in children with transient hypogammaglobulinemiaof infancy. Phytomedicine. 19(11): 958—961. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2012.06.004; PMid:22809962

Richard R Jrlandi et al. (2016). International Consensus Statement on Allergy and Rhinology: Rhinosinusitis. Internation forumof Allergy and Rhinology. 6.

Smith CL, Kreutner W. (1998). In vitro glucorticoid receptor binding arid transcriptional activation by topically active glucocorticoides. Arzneimittelforschung. 48: 956—960. PMid:9793625

Tahan F, Yaman M. (2013). Can the Pelargonium sidoides root extract EPs® 7630 prevent asthma attacks during viral infections of the upper respiratory tract in children? Phytomedicine. 20(2): 148—150. https://doi.org/10.1016/j.phymed.2012.09.022; PMid:23142309

Timen G, Zabolotnyi D, Heger M et al. (2015). EPs 7630 in effective in children with acute, non-β haemolytic streptococcal tonsillopharyngitis — results of a double-blind, placebo-controlled trial. Altern Ther Health Med. 21: 36—50.

Timmer A, Gunther J, Motschall E et al. (2013). Pelargonium Sidoides extract for treating acute respiratory tract infections. Cochrane Database of Systematic Rev. 10: CD006323. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006323.pub3