DOI: https://doi.org/10.15574/10.15574/SP.2017.81.110

Изучение эффективности внедрения программы профилактики основных стоматологических заболеваний у беременных

V. Kuzmina, I. Yakubova

Аннотация


Женщины во время беременности находятся в группе риска возникновения основных стоматологических заболеваний — кариеса зубов и воспаления тканей пародонта. Данные патологические процессы представляют опасность для органов полости рта и организма женщины в целом, а также для ее будущего ребенка. Поэтому актуальным является регулярное наблюдение за беременными женщинами у стоматолога с целью раннего выявления факторов риска возникновения стоматологических заболеваний, проведение своевременного обследования, профессиональной гигиены полости рта, профилактических мероприятий и санации.

Цель — оценка эффективности внедрения программы профилактики основных стоматологических заболеваний у беременных.

Пациенты и методы. Под наблюдением находились 67 беременных женщин в возрасте 18–34 лет. После обследования и заполнения документации женщины были разделены на основную (ОГ, n=34) и контрольную (КГ, n=33) группы. В ОГ внедрялась программа профилактики основных стоматологических заболеваний. В КГ наблюдение осуществлялось по стандартной схеме.

Результаты. При первичном стоматологическом обследовании в ОГ интенсивность кариеса составила 9,67 зуба, в КГ — 9,65 зуба. В конце беременности в ОГ значение показателя КПВ возросло до 9,97 зуба, а в КГ — до 11,03 зуба. Индекс гигиены OHI-S в начале беременности составил в ОГ 1,79 балла, в КГ — 1,76 балла. В конце беременности в ОГ наблюдалось уменьшение значения индекса гигиены до 1,06 балла, а в КГ показатели повысились и составили 2,08 балла. В ОГ в начале исследования показатели РМА составляли 20,45%, а в КГ — 18,72%. В конце беременности показатели РМА имели тенденцию к снижению в ОГ (11,68%), а в КГ повысились до 25,34%.

Выводы. В результате внедрения программы профилактики основных стоматологических заболеваний у беременных произошло снижение прироста кариеса зубов в 5,1 раза, в два раза улучшилось состояние гигиены полости рта и в 2,2 раза состояние тканей пародонта по сравнению с аналогичными показателями у беременных, наблюдавшихся по стандартной схеме.


Ключевые слова


профилактика; беременные; интенсивность кариеса зубов; гигиена полости рта; гингивит

Полный текст:

PDF

Литература


Antimikrobnyie preparatyi v stomatologicheskoy praktike. Per s angl. Pod red M. Nyumana, A. van Vinkelhoffa. 2-e izd. 2004. Moskva, Azbuka: 328.

Vinogradova TF. 1988. Dispanserizatsiya detey u stomatologa. Moskva, Meditsina: 252.

Zharkova OA, Dubovets AV, Polyakova DD. 2014. Aspektyi profilaktiki osnovnyih stomatologicheskih zabolevaniy v period beremennosti. Vestnik VGMU. 13; 4: 126—132.

Larina IV. 2004. Primenenie lechebno-profilakticheskih sredstv dlya gigienyi polosti rta ot farmatsevticheskoy kompanii GlaxoSmithKline Healthcare v kompleksnom lechenii zabolevaniy parodonta. Stomatologiya segodnya. 6(37): 2.

Mark Moti Popko. Lechenie beremennoy zhenschinyi. Izbr lektsii Ierusalimskogo un-ta. http://www.100mat.ru/profession/mer.htm.

Nosova VF, Rabinovich SA. 2001. Osobennosti stomatologicheskoy pomoschi beremennyim i kormyaschim zhenschinam. Klinicheskaya stomatol. 3: 46—49.

Mchedlidze TSh, Kiselnikova LP, Bogomolov DB et al. 2004. Opyit organizatsii gigienicheskoy sluzhbyi v krupnom stomatologicheskom uchrezhdenii. Institut stomatol. 1: 10—13.

Parpaley EA, Parpaley EI. 2004. Ratsionalnyie podhodyi k stomatologicheskoy profilaktike i lecheniyu zhenschin v period beremennosti. Dentalnyie tehnologii. 3-4(17): 10—13.

Pro orhanizatsiiu ambulatornoi akushersko-hinekolohichnoi dopomohy v Ukraini. Nakaz MOZ Ukrainy № 417 vid 5.07.2011 r. http://moz_ukra_na_kaz_15.07.2011_417_pro_organzaczyu_ambulatorno_akusherko-gnekolog_dopomogi_v_ukra.

Kalinovska NI, Kalinovskyi YuT, Orikhivska NV et al. 2011. Stan hihiieny porozhnyny rota u vahitnykh. Medytsyna transportu Ukrainy. 3: 63—66.

Tolmacheva SM, Lukinyih LM. 2005. Stomatologicheskie zabolevaniya v period beremennosti i ih profilaktika. Moskva, Med kniga: 152.

Udovitskaya EV, Bukreeva NM. 1987. Organizatsiya gigienicheskogo obucheniya i vospitaniya roditeley i detey s tselyu profilaktiki stomatologicheskih zabolevaniy. Epidemiologiya i profilaktika stomat zabolevaniy. 18: 127—132.

Uspenskaya OA, Shevchenko EA, Kazarina NV. 2008. Stomatologiya beremennyih. N Novgorod, Iz-vo Nizhegorod gosmedakademii: 22.

Chuchmay GS. 1969. Stomatologicheskaya dispanserizatsiya beremennyih i ee profilakticheskoe znachenie. LvIv: 36.

Yakubova II, Krizhalko OV. 2008. Obosnovanie taktiki vracha — stomatologa do i vo vremya beremennosti, v period laktatsii (obzor literaturyi). Chast II. I trimestr beremennosti. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. VII; 1(24): 33—41.

Yakubova II, Krizhalko OV. 2010. Obosnovanie taktiki vracha-stomatologa do i vo vremya beremennosti, v period laktatsii. Chast IV. II trimestr beremennosti. Stomatologiya detskogo vozrasta i profilaktika. IH; 3(34): 35—39.

Yakubova II, Kuzmina VA. 2015. Sekretyi stomatologicheskogo zdorovya buduschih mam i ih detey. Profilaktika Today. 19: 16—21.

Yakubova II, Krizhalko OV. 2011. OrganIzatsIya stomatologIchnogo dispansernogo sposterezhennya vagItnih zhInok. VIsnik stomatol. 2(75): 111—115.

Yli-Knuuttila, Snall J, Kari K et al. 2006. Colonization of Lactobacillus rhamnosus GG in the oral cavity. Oral microbiology Immunology. 21; 2 (Apr): 129—131.

Detman LA, Cottrell BH, Denis-Luque MF. 2010. Exploring dental care misconceptions and barriers in pregnancy. Birth. 37; 4 (Dec): 318—324.

Simark-Mattsson C, Emilson CG, Hakansson EG et al. 2007. Lactobacillus-mediated interference of mutans streptococci in caries-free vs. caries-active subjects. Eur Journ Oral Sci. 115; 4 (Aug): 308—314.

Marchi KS, Fisher-Owen SA, Weintraub JA et al. 2010. Most pregnant women in California do not receive dental care: findings from a population-based study. 125; 6 (Nov-Dec): 831—842.

Quilligan EJ. 1982. Maternal physiology. Philadelphia: 341.

Slavkin H. 1999. Streptococcus mutans: early childhood caries and new opportunities. JADA. 130; 12: 1787—1792. https://doi.org/10.14219/jada.archive.1999.0138; PMid:10599184

Tarsitano BF, Rollings RE. 1993, May-June. The Pregnant Dental Patient: Evaluation and Management. Gen Dent: 226—231. PMid:8243960