DOI: https://doi.org/10.15574/SP.2016.74.22

Анализ нормативно-правовой базы относительно оказания медико-социальной помощи при ВИЧ-инфекции у детей первых лет жизни в практике семейного врача

L. F. Matyukha, N. V. Medvedovskaya, G. V. Batsyura, T. V. Veselova

Аннотация


Представлен научный анализ современной отечественной нормативно-правовой базы и описанных в литературе исследований относительно организации оказания медико-социальной помощи при ВИЧ-инфекции у детей первых лет жизни, рекомендации которых необходимы для использования в практике семейного врача.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, дети первых лет жизни, организация медицинской помощи, врач общей практики — семейный врач.


Ключевые слова


ВИЧ-инфекция; дети первых лет жизни; организация медицинской помощи; врач общей практики — семейный врач

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Klinichnyi protokol antyretrovirusnoi terapii VIL-infektsii u doroslykh ta pidlitkiv. Nakaz MOZ Ukrainy vid 12.07.2010 r. №551. http://www.moz.go.ua.

Klinichnyi protokol diahnostyky ta likuvannia oportunistychnykh infektsii i zahalnykh symptomiv u VIL-infikovanykh doroslykh ta pidlitkiv. Nakaz MOZ Ukrainy vid 13.04.2007 r. №182. http://www.moz.go.ua.

Obsledovanie i antiretrovirusnaya terapiya u vzroslyih i podrostkov. Klinicheskiy protokol dlya Evropeyskogo regiona VOZ (obnovlennaya versiya 2012). http: //www.euro.who.int/data/assets/pdf_fil/0008/157166/e95794R.pdf.

Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi tsilovoi sotsialnoi prohramy protydii VIL-infektsii/SNIDu na 2014-2018 roky. Zakon Ukrainy vid 20.10.2014 r. №1708-VII. http://www.zakon.rada.go.

Pro zatverdzhennia klinichnoho protokolu z akusherskoi dopomohy «Poperedzhennia peredachi VIL vid materi do dytyny». Nakaz MOZ Ukrainy vid 14.11.2007 r. №716. http://www.moz.go.ua.

Pro zatverdzhennia Klinichnoho protokolu nadannia paliatyvnoi dopomohy, symptomatychnoi ta patohenetychnoi terapii khvorym na VIL-infektsiiu/SNID. Nakaz MOZ Ukrainy vid 03.07.2007 r. №368. http://www.moz.go.ua.

Pro zatverdzhennia metodychnykh rekomendatsii «Diahnostyka pozalehenevoho tuberkulozu u VIL-infikovanykh ta khvorykh na SNID». Nakaz MOZ Ukrainy vid 06.09.2006 r. №597. http://www.moz.go.ua.

Pro zatverdzhennia norm kharchuvannia dlia VIL-infikovanykh ta khvorykh na SNID ditei. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.08.2014 r. №389. http://www. kmu.go.ua.

Pro zatverdzhennia normatyvno-pravovykh aktiv z pytan vdoskonalennia orhanizatsii medychnoi dopomohy liudiam, yaki zhyvut z VIL. Nakaz MOZ Ukrainy vid 10.07.2013 r. №585. http://www.moz.go.ua.

Pro zatverdzhennia normatyvno-pravovykh aktiv shchodo zakhystu vid zarazhennia VIL-infektsiieiu pry vykonanni profesiinykh oboviazkiv. Nakaz MOZ Ukrainy vid 05.11.2013 r. №955. http://www.moz.go.ua.

Pro zatverdzhennia Poriadku provedennia testuvannia na VIL-infektsiiu ta zabezpechennia yakosti doslidzhen, form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii shchodo testuvannia na VIL-infektsiiu, instruktsii shchodo yikh zapovnennia. Nakaz MOZ Ukrainy 21.12.2010 r. №1141. http://www.moz.go.ua.

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry virusnomu hepatyti S. Nakaz MOZ Ukrainy vid 02.04.2014 r. №233. [http://www.moz.go.ua.

Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry ko-infektsii (tuberkuloz/VIL-infektsiia/SNID). Nakaz MOZ Ukrainy vid 31.12.2014 r. №1039. http://www.moz.go.ua.

Pro zatverdzhennia form oblikovoi dokumentatsii ta zvitnosti stosovno reiestratsii vypadkiv kontaktu osib z kroviu chy biolohichnymy materialamy liudyny, zabrudnenymy nymy instrumentariiem, obladnanniam chy predmetamy, provedennia postkontaktnoi profilaktyky VIL-infektsii ta instruktsii shchodo yikh zapovnennia. Nakaz MOZ Ukrainy vid 22.05.2013 r. №410. http://www.moz.go.ua.

Pro zakhody shchodo orhanizatsii profilaktyky peredachi VIL vid materi do dytyny, medychnoi dopomohy i sotsialnoho suprovodu VIL-infikovanykh ditei ta yikh simei. Nakaz MOZ Ukrainy vid 23.11.2007 r. №740/1030/4154/321/614а. http://www.moz.go.ua.

Pro rozmir shchomisiachnoi derzhavnoi dopomohy VIL-infikovanym ditiam i ditiam, yaki strazhdaiut na khvorobu, zumovlenu VIL. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.09.2012 r. №852. http://www.kmu.go.ua.

Pro udoskonalennia diahnostyky VIL-infektsii. Nakaz MOZ Ukrainy vid 11.05.2010 r. №388. http://www.moz.go.ua.

Pro udoskonalennia dobrovilnoho konsultuvannia i testuvannia na VIL-infektsiiu. Nakaz MOZ Ukrainy vid 19.08.2005 r. №415. http://www.moz.go.ua.

Profylaktyka peredachy VYCh ot matery rebenku. Optymyzatsyia klynycheskoi taktyky y эffektyvnыe metodы lykvydatsyy novыkh sluchaev VYCh-ynfektsyy u detei. Klynycheskyi protokol dlia Evropeiskoho rehyona VOZ (obnovlennaia versyia 2012 h.). VOZ, 2012: 71. http://www. who.int/hiv /PMTCT_update.pdf.

Profilaktyka peredachi VIL vid materi do dytyny. Klinichna nastanova. Kolektyv avtori. 2014: 188.

Svodnoe rukovodstvo po VICh-infektsii v klyuchevyih gruppah naseleniya: profilaktika, diagnostika, lechenie i uhod. Vsemirnaya organizatsiya zdravoohraneniya, iyul 2014: 164.

Svodnoe rukovodstvo po ispolzovaniyu antiretrovirusnyih preparatov dlya lecheniya i profilaktiki VICh-infektsii. Kratkiy obzor osnovnyih osobennostey i rekomendatsiy. Vsemirnaya organizatsiya zdravoohraneniya, iyun, 2013: 15.

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Tuberkuloz». Nakaz MOZ Ukrainy vid 04.09.2014 r. №620. http://www.moz.go.ua.

Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy (UKPMD) ditiam «VIL-infektsiia». Nakaz MOZ Ukrainy vid 24.02.2015 r. №92. http://www.moz.go.ua.

Antiretroviral therapy for HIV infection in infants and children: towards universal access. Recommendations for a public health approach. 2012 revision. Geneva, World Health Organization. URL: http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file /0003 /168393/Paediatric-Protocol-11-EN-2012-06-27.pdf.

Antiretroviral therapy for HIV infection in infants and children: towards universal access. Recommendations for a public health approach. 2010 revision. Geneva, World Health Organization, 2010. URL: http://whqlibdoc.who.int/publications /2010/9789241599801_eng.pdf.

DHHS: Guidelines for prevention and treatment of opportunistic infections in HIVinfected adults and adolescents. July 2013.

European Guidelines for treatment of HIV-infected adults in Europe. Version 7.1. November 2014.

Guidelines for the Prevention and Treatment of Opportunistic Infections Among HIV-Exposed and HIV-Infected Children. Recommendations from CDC, the National Institutes of Health, the HIV Medicine Association of the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the American Academy of Pediatrics, August 26, 2009. URL: http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr58e0826a1.htm.

Guidelines for the Use of Antiretroviral Agents in Pediatric HIV Infection (Developed by the HHS Panel on Antiretroviral Therapy and Medical Management of HIV-Infected Children — A Working Group of the Office of AIDS Research Advisory Council — OARAC) update the August 11. — 2011. URL: http://aidsinfo.nih.gov/guidelines/html/2/pediatric-arv-guidelines/45/whats-new-inthe-guidelines.

HIV/AIDS treatment and care in Ukraine 2013. UNAIDS. 2013: 26. URL: http:// www.euro.who.int/data/assets/pdf_file/0004/194071/Evaluation-report-on-HIV-AIDS-treatment-and-care.pdf.

PENTA Steering Committee. PENTA 2009 guidelines for the use of antiretroviral therapy in paediatric HIV-1 infection // HIV Medicine. — 2009. — Vol. 10. — P. 591—613.

WHO recommendations on the diagnosis of HIV infection in infants and children. Geneva, World Health Organization, 2010. URL http://whqlibdoc.who.int/publications /2010/9789241599085_eng.pdf.