DOI: https://doi.org/10.15574/SP.2015.70.82

Актуальность раннего реабилитационного вмешательства в работе с детьми с перинатальным гипоксическим поражением ЦНС: опыт работы комунального учреждения «Криворожский специализированный дом ребенка Днепропетровского областного совета»

N. V. Samsonenko, E. E. Matveenko, E. A. Opatskaya

Аннотация


Проанализирована работа отделения ранней медико-социальной реабилитации за 2011–2014 гг. За этот период на базе учреждения специализированную медицинскую помощь получили 397 детей в возрасте от рождения до года. Доказано, что на эффективность реабилитационных мероприятий существенно влияют сроки их начала и кратность проведения: раннее начало и обеспечение более двух курсов реабилитации способствовали повышению реабилитационного потенциала детей и значительному уменьшению соматической симптоматики.

Ключевые слова: дети первого года жизни, медико-социальная реабилитация, неврологические нарушения перинатального генеза.


Ключевые слова


дети первого года жизни; медико-социальная реабилитация; неврологические нарушения перинатального генеза

Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Bastun NA. 2005. Sluzhby rannoho vtruchannia v Ukraini: shliakh do intehratsii. K: 184.

Volosianko RP. 1999. Do pytannia pro diahnostyku perynatalnykh urazhen sertsevo-sudynnoi systemy u novonarodzhenykh v piznomu neonatalnomu periodi. PAH. 6: 31—35.

Kozyavkin VI. 1999. Sistema intensivnoy neyrofiziologicheskoy reabilitatsii. Novaya metodika lecheniya bolnyih s porazheniyami nervnoy sistemyi. Lvov, Bilbos: 49.

Martyniuk VIu, Zinchenko SM. 2005.Osnovy medyko-sotsialnoi reabilitatsii ditei z orhanichnym urazhenniam nervovoi systemy. K, Intermed.

Ratne AYu. 1990. Pozdnie oslozhneniya rodovyih povrezhdeniy nervnoy sistemyi. Kazan: 310.

Skvortsov NA. 2003. Razvitie nervnoy sistemyi u detey v norme i patologii. M: 234.

Sulima OH. 1995. Problemy perynatalnykh poshkodzhen TsNS u novonarodzhenykh. Ukr visn psykhonevrol. 3: 49—50.

Filosofova MS, Shnitkova EV. 2005. Osobennosti pischevaritelnoy sistemyi u novorozhdennyih i detey rannego vozrasta, perenesshih perinatalnuyu gipoksiyu. Ivanovo: 217.

Hachatryan LG, Studenikin VM, Maslova OI. 2003. Psihomotornoe razvitie zdorovyih detey grudnogo i rannego vozrasta i metodika ih osmotra. Spravochnoe posobie dlya vrachey. Pod red AA Baranova. M: 26.

Shilyaev RR, Chemodanov VV. 1995. Chastota i reabilitatsiya neyrosomaticheskih narusheniy v detskoy klinike rannego vozrasta. Pediatriya. 4: 104—106.

Yulish YeI, Kryvushchev BI. 1999. Neiroimunna nedostatnist pry perynatalnii entsefalopatii. PAH. 4: 22-24.