DOI: https://doi.org/10.15574/SP.2015.69.106

Анализ патогенетических факторов формирования органических поражений центральной нервной системы у детей в зависимости от факторов риска

V. V. Abramenko, O. E. Kovaleva

Аннотация


Приведены результаты изучения клинико-анамнестических данных 210 семей, имеющих детей со спастическими формами детского церебрального паралича, в сравнении с данными 40 семей с неврологически здоровыми детьми. Полученные результаты расширяют данные относительно факторов, влияющих на эмбриогенез и центральную нервную систему новорожденного. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, спастическая форма, фактор риска, центральная нервная система, инвалидность. 


Полный текст:

PDF (Українська)

Литература


Badalyan LO, Zhurba LT, Timonina OV. 1987. Osobennosti nevrologii detskogo vozrasta. Nevropatologiya i psihiatriya. 10: 145—148.

Barashnev YuI. 2001. Perinatalnaya nevrologiya. M, Triada-H: 638—639.

Grishina LP, Voytehov DD, Talalaeva ND. 1995. Aktualnyie problemyi invalidnosti v Rossiyskoy Federatsii. M: 128—129.

Grishina LP, Voytehov DD, Talalaeva ND. 1987. Osnovnyie mediko-sotsialnyie prichinyi invalidnosti i puti ee profIlaktiki. Obzornaya informatsiya TsBNTI MSO RSFSR. M. 10: 35—36.

Zaklady okhorony zdorovia ta zakhvoriuvanist naselennia Ukrainy u 2013 rotsi. Statystychnyi biuleten. Derzhkomstat Ukrainy. K. 2014: 96.

Ivanov DD, Kushnirenko SV, Seimivskyi DA ta in. 2013. Pediatriya. Za red. VV Berezhnoho. Asotsiatsiia pediatriv Ukrainy. K, Storozhuk OV. 2: 1021.

Puzin SN, Velikolug TI, Lapteva AE. 2009. Osnovnyie napravleniya obespecheniya ravnyih vozmozhnostey i nediskriminatsii invalidov v sovremennom obschestve. Mediko-sotsialnaya ekspertiza i reabilitatsiya detey s ogranichennyimi vozmozhnostyami. 2: 4—5.

Spravochnik po mediko-sotsialnoy ekspertize i reabilitatsii. Pod red. MV Korobova, VG Pomnikova. SPb, Gippokrat. 2003: 371—372.

Amiel-Tison C, Cabrol D, Shnider S. 1994. Brain damage: birth asphyxia, birth trauma and fetal compromise. The Newborn Infant: One Brain for Life. Amiel-Tison C, Steward A eds. Paris, Les Editions INSERM: 111—121.